Rozsiahla záhrada iba pre Vás

Špeciálne akcie

Akcie pre páry

04.01.2022
Ubytovanie Košice okolie
1

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Linde Gast Haus súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby penziónu Linde Gast Haus. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Penzión Linde Gast Haus zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jeho stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jeho vlastníctvom.

 

Penzión Linde Gast Haus si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom penziónu Linde Gast Haus.

 

Všetky osobné údaje získava penzión Linde Gast Haus od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získal a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.